Hạt giống ngô lai GS9989

105,000 

I. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM GIỐNG
– Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 105 – 110 ngày; Vụ Hè Thu từ 90 – 95 ngày; Vụ Đông từ
100 – 105 ngày.
– Cây con sinh trưởng khỏe, sạch bệnh => dễ chăm sóc & giảm chi phí đầu vào.
– Bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh, cây to khỏe => chịu hạn và chống đổ ngã tốt.
– Bắp to đường kính bắp 5 ± 0,5cm; có từ 14 – 16 hàng hạt/bắp.
– Lá bi bao kín bắp, chắc và mỏng => rất dễ thu hoạch, cất trữ tốt.
– Khả năng thích ứng rộng: Đất đồi, đất ruộng & đất ven song…Miền Bắc.
– Dạng hạt bán đá, màu vàng cam đậm được thị trường ưa chuộng.
– Lõi nhỏ, hạt sâu, tiềm năng năng suất cao đạt từ 12 – 14 tấn/ha.

So sánh
Share:

Mô tả

I. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM GIỐNG
– Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 105 – 110 ngày; Vụ Hè Thu từ 90 – 95 ngày; Vụ Đông từ
100 – 105 ngày.
– Cây con sinh trưởng khỏe, sạch bệnh => dễ chăm sóc & giảm chi phí đầu vào.
– Bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh, cây to khỏe => chịu hạn và chống đổ ngã tốt.
– Bắp to đường kính bắp 5 ± 0,5cm; có từ 14 – 16 hàng hạt/bắp.
– Lá bi bao kín bắp, chắc và mỏng => rất dễ thu hoạch, cất trữ tốt.
– Khả năng thích ứng rộng: Đất đồi, đất ruộng & đất ven song…Miền Bắc.
– Dạng hạt bán đá, màu vàng cam đậm được thị trường ưa chuộng.
– Lõi nhỏ, hạt sâu, tiềm năng năng suất cao đạt từ 12 – 14 tấn/ha.
II/ KỸ THUẬT CANH TÁC
Trồng được nhiều vụ trong năm: Vụ Xuân, Vụ Hè Thu, Vụ Đông.
Gieo 1 hạt/hốc; khoảng cách trồng 70cm X 30cm hoặc 75cm X 25cm, mật độ 57.000 – 64.000 cây/ha.
Lượng phân bón:

Loại phân Sào Bắc Bộ
(360m)
Sào Trung Bộ
(500m)
Phân chuồng 180 – 360 kg 250 – 500kg
Đạm urea 11 – 15kg 15 – 20kg
Super lân 15 -18 kg 20 – 25kg
Kali clorua 4 – 6kg 6 -8 kg

 

Loại phân 1000m2 1ha
Phân chuồng 500 – 1.000 kg 5.000 – 10.000kg
Đạm urea 30 – 40 kg 300 – 400 kg
Super lân 40 – 50 kg 400 – 500 kg
Kali clorua 10 – 15 kg 100 – 150 kg

·         Cách bón phân

  • Bón lót: bón toàn bộ phân chuồng & lân.
  • Bón thúc đợt 1: lúc cây có 3 – 4 lá thật, bón 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.
  • Bón thúc đợt 2: lúc cây có 7- 9 lá bón 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.
  • Bón thúc đợt 3: lúc cây xoáy nõn trước lúc trổ cờ từ 5 -7 ngày bón nốt lượng phân còn lại. Sau trổ 1 tuần bón them 2- 3 kg đạm urea cho 1 sào Bắc Bộ (360m2).

·         Phòng trừ sâu bệnh
Cây ngô thường có một số sâu bệnh hại chính , cách phòng trừ như sau:

  • Phòng trừ sâu xám: dùng thuốc viban hoặc vibasu 10H vào rạch trước khi gieo; xử lý hạt giống bằng CRUISER PLUS 321.5 FS trước khi gieo.
  • Sâu đục than: dùng thuốc viban 5H rắc 4 – 5 hạt vào nõn khi ngô được 7 – 9 lá.
  • Phòng trừ bệnh khô vằn: dùng thuốc anvil 5SC hoặc Tilt super 30 EC hoặc bằng cách dọn sạch lá gốc khi mới xuất hiện.

III/ THU HOẠCH
Khi lá bị khô hoàn toàn , chân hạt xuất hiện chấm đen.

Reviews

There are no review yet.

Be the first to review “Hạt giống ngô lai GS9989”